Privacy Policy

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van de Eenmanszaak Joep de Jong ("Joep") aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Joep is statutair gevestigd te Balthasar van der Polweg 562 (2628 ZH) in Delft en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 66433797. Joep is per e-mail te bereiken via joep@joepdejong.com.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Joep omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Joep aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Joep valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Joep behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2018.


Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met mij een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanmaken van een website en de daarbij behorende domeinnaam. Bij het gebruikmaken van mijn diensten hebben we een aantal van uw persoonsgegevens nodig. Dit zijn naam en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, kvk-nummer. Via het aanvragen van een offerte bij Joep de Jong wordt ook uw e-mailadres gevraagd. De persoonsgegevens die via de mail worden verstrekt aan Joep de Jong blijven actief gebruikt worden zolang u webhosting en domeinregistratie bij ons afneemt. Zodra u hiermee stopt, worden uw persoonsgegevens niet meer actief gebruikt en blijven ze alleen in het mailarchief vindbaar.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Joep te verstrekken, is Joep niet in staat om de diensten aan u te leveren, zoals het bouwen van een website. Hierdoor kan het zijn dat Joep niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Cookies  

Joep maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Joep bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Joep om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Google Analytics

We maken gebruik van cookies voor Google Analytics. Echter, we hebben de IP-adressen gemaskeerd en het delen van gegevens uitgezet. Daarnaast hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Session cookies

De sessie cookies beginnen met 'wfvt'. Deze cookies bevatten informatie over uw geografische locatie. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw tijdzone te onthouden. Deze cookies worden verwijderd wanneer u de site verlaat.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Joep. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Joep is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Joep raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Joep zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Joep op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Joep heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Joep beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Joep met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Indien u een klacht wil indienen over Joep met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar administratie@joepdejong.com. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.